KATIS programi

PROGRAMI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA PO NAČELIH VZGOJE ZA ŽIVLJENJE (VZŽ)

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS) imamo za šolsko leto 2024/25 razpisana dva programa:


KAKO OHRANITI/VZPOSTAVITI VZDUŠJE SPREJEMANJA IN LJUBEZNI V SKUPNOSTI OTROK IN ZAKAJ JE TO NAŠA NALOGA?

Program bo naslovil zaskrbljujoče stanje v mnogih (pred)šolskih skupnostih in sicer nerešene konflikte znotraj skupnosti otrok, ponavljajoče razdiralne tehnike, ki povzročajo ne le skrhane odnose in (navidezna) nemoč odraslih v takih situacijah, ampak mlade silijo v iskanje rešitev, ki bi škodile njim samim ali drugim. Obravnavane tematike na programu bodo:
- pogovor o situacijah v vaši skupnosti,
- prikaz vzdušja v naši skupnosti,
- predavanje o vseh vzpostavljenih mehanizmih naše skupnosti,
- spoznavanje teh mehanizmov in filozofij, iz katerih izvirajo,
- skupna določitev in zapis korakov za situacijo v vaši skupnosti,
- pogovor z gostoma: dva otroka govorita o praksah reševanja konfliktov in kaj jima to pomeni.

termin: 15. in 16. 11. 2024
trajanje: 16 ur (1 točka)
cena: 131,14 EUR | za udeležence VIZ: 52,46 EUR
lokacija: OŠ Lila Ljubljana, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana


PREDAVATELJI

Marša Jović

Marša je po izobrazbi profesorica angleškega jezika, pedagoginja montessori 0-12, pa tudi strokovnjakinja povezovalne komunikacije (NVC) in bioterapevtka karmične diagnostike. V OŠ Lila Kajžici skrbi za usklajenost pedagogov, odkriva in deli znanja o reševanju konfliktov in poučuje angleščino. Navdušuje jo vizija vzgoje za mir Marije Montessori, sobivanje v empatiji po Marshallu Rosenbergu, globina Vzgoje za življenje in še posebej, kako do tega pridemo skozi kulturni element jezika.

Ajda Kristina Vučajnk

Ajda je pedagoginja montessori 0-6 in asistentka montessori 6-12. Učence prve triade rada navdušuje za učenje s pomočjo velikih zgodb Marie Montessori. Njena želja je v otrocih ohraniti ljubezen do učenja. Skozi principe Vzgoje za življenje jim poskuša približati ljudsko pesem in izročilo, negovati njihovo občudovanje narave in hvaležnost za materni jezik. Ob tem jih uči sobivanja v sočutju do sebe in drugega. Verjame, da se otroci najbolje učijo, ko se počutijo varne, sprejete in ljubljene takšni, kakršni so.

Tina Rutar Leban

Tina je predavateljica VZŽ izobraževanj za odrasle ter ena od ustanoviteljic OŠ Lila. V enoti OŠ Lila Ljubljana opravlja vlogo svetovalne službe. Po izobrazbi doktorica psihologije, po duši pa prijateljica otrok in staršev. Lila jo je poklicala, da v njej lahko živi svoje poslanstvo skozi svetovanje učiteljem in staršem pri njihovem stiku z otroki.

BITI UČITELJ OTROK IN NE PREDMETA

Učitelji smo pogosto orientirani na učno snov in zelo hitro pozabimo, da je naše temeljno poslanstvo spremljanje in spodbujanje otrok in mladostnikov na poti odraščanja. Na tem programu bodo pojasnjena temeljna izhodišča za odnosno kompetenco, ki se vzpostavi med učiteljem in otrokom ter nadalje predstavljene tudi strategije delovanja v konkretnih pedagoških situacijah. Posebej se bomo posvetili tudi štirim orodjem zrelosti (telo, čustva, volja in um) in pokazali, kako lahko preko njih bolje razumemo učenca in skladno s tem ustvarimo učno okolje za boljšo absorbcijo učne snovi. Pokazali bomo, kako določiti in razvijati posamezna orodja zrelosti pri učencih in nekaj primerov dobre prakse uporabe orodij zrelosti pri pripravi učne ure. Želimo si, da bi pridobljeno znanje na programu bilo moč nemudoma preizkusiti v konkretni pedagoški praksi. Hkrati bomo pozorni tudi na načrtovanje in pripravo ostalih dejavnosti, ki podpirajo celosten učenčev razvoj.

termin: 05. 02. 2025
trajanje: 8 ur (0,5 točke)
cena: 67,66 EUR | za udeležence VIZ: 27,06 EUR
lokacija: OŠ Lila Ljubljana, Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana


PREDAVATELJI

Tadej Rifel

Tadej je učitelj in razrednik zadnje triade v OŠ Lila Kajžica. Po osnovni izobrazbi je učitelj zgodovine in filozofije. V preteklosti je organiziral in izvajal številne KATIS seminarje. Veliko mu pomenita svoboda in ustvarjalnost, zato si predvsem prizadeva, da učenje temelji na osebni motivaciji učencev. Sanja, da se bo nekoč lahko bosonog sprehajal po svoji šoli v naravnem okolju.

Renata Babič

Renata je predavateljica in koordinatorica VZŽ izobraževanj za odrasle in učiteljica matematike na OŠ Lila Ljubljana. Po izobrazbi je magistrica matematike, njeno poslanstvo pa je vnesti več kreativnosti v pouk matematike. V petletnem obdobju poučevanja je dobila mnogo izkušenj na področju sodelovanja z otroki in odraslimi, iskanja in vnašanja inovativnih idej v pouk, strukturiranja pouka za učinkovito učenje in osebne rasti.