Orodja zrelosti

TELO

Cilj razvijanja telesa je otrokom pomagati, da obvladujejo in razumejo svoje telo, hkrati pa ga zaznavajo, se ga zavedajo in znajo ustrezno skrbeti zanj. Poleg športne vzgoje, pri kateri s pomočjo fizične aktivnosti otroci pridobivajo telesno kondicijo, razvijajo motoriko in koordinacijo ter spoznavajo različne športe, pod telesni razvoj v okviru načel Vzgoje za življenje sodijo še druge dejavnosti in cilji, ki jih otroci razvijajo v okviru drugih predmetov in dejavnosti v šoli

PREBERI VEČ

ČUSTVA

Cilj čustvenega razvoja je zavedanje doživljanja lastnih čustev, razumevanje procesa nastajanja čustev, sposobnost uravnavanja in ustreznega izražanja čustev ter prepoznavanja čustev pri drugih.

PREBERI VEČ

VOLJA

Volja oziroma ciljna naravnanost posameznika ter njegova sposobnost postavljanja in doseganja zastavljenih ciljev sta pomembni komponenti posameznikovega življenja. Če te sposobnosti ne razvije, si težko postavlja cilje v življenju oziroma jih ne zna doseči. Delo z otroki po načelih Vzgoje za življenje vključuje načrtno razvijanje otrokove volje. Učitelj že v sam pouk vključuje dejavnosti, ki učence spodbujajo in izzivajo, da si postavljajo vedno višje cilje ter jih poskušajo doseči.

PREBERI VEČ

UM

Poleg pridobivanja znanj z različnih področij pri posameznih šolskih predmetih razvoj uma znotraj načel poučevanja Vzgoja za življenje vključuje razvijanje različnih spoznavnih kompetenc in nekaterih procesnih znanj, ki so vezana na učenje (učenje učenja). Učenci se v okviru pouka seznanijo in urijo v različnih strategijah reševanja težav, seznanijo se z različnimi načini učenja ter predvsem sami zavestno iščejo različne oblike učenja, ki jim najbolj ustrezajo.

PREBERI VEČ