Telo

Cilj razvijanja telesa je otrokom pomagati, da obvladujejo in razumejo svoje telo, hkrati pa ga zaznavajo, se ga zavedajo in znajo ustrezno skrbeti zanj. Poleg športne vzgoje, pri kateri s pomočjo fizične aktivnosti otroci pridobivajo telesno kondicijo, razvijajo motoriko in koordinacijo ter spoznavajo različne športe. Pod telesni razvoj v okviru načel Vzgoje za življenje sodijo še druge dejavnosti in cilji, ki jih otroci razvijajo v okviru drugih predmetov in dejavnosti v šoli:

 • tehnike učenja zaznavanja lastnega telesa;
 • raziskovanje lastnih telesnih sposobnosti;
 • razvijanje zdravega odnosa do hrane;
 • spoznavanje, kako hrana vpliva na fizično in psihično stanje človeka (na primer preizkušanje, katera živila nam dajejo več energije, katera telo obremenjujejo);
 • razvijanje zdravega odnosa do rekreativnega ukvarjanja s športom;
 • učenje različnih tehnik sproščanja telesa, masaže;
 • učenje različnih telesnih položajev, ki pomagajo pri lajšanju različnih bolečin;
 • učenje pravilnega sedenja;
 • učenje specifičnih telesnih vaj, ki dvigujejo energijo in zbranost;
 • razvijanje fine motorike (na primer učenje desetprstnega tipkanja);
 • in drugo.

V okviru razvoja telesa je poudarek tudi na razvijanju spoštljivega odnosa do svojega telesa in telesa drugih (v besedah in dejanjih). Predvsem je to področje pomembno v obdobju pubertete oziroma v času vzpostavljanja prvih partnerskih odnosov, ko lahko mladostnikom postaneta videz telesa in spolno vedenje merilo lastne vrednosti.