O inštitutu

Inštitut je ustanovitelj zasebnih osnovnih šol in varstev predšolskih otrok na vseh lokacijah v Sloveniji. Inštitut ima direktorja ter svet zavoda, ki je upravni organ inštituta.

Svet Inštituta Lila strokovno in razvojno supervizira vsem vzgojno-izobraževalnim enotam Lile po Sloveniji, hospitira v vzgojno-izobraževalnih organizacijah vzgoje za življenje po svetu, sodeluje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi slovenskimi ter tujimi organizacijami z namenom dviga kvalitete posameznih šolskih ter vrtčevskih enot Lile, vodi VZŽ mednarodno priznana izobraževanja za učitelje, vzgojitelje ter starše. Ustvarja literaturo ter ostalo uporabno gradivo razvojnega poučevanja ter osebnega spremljanja otrok ter odraslih, organizira dogodke za javnost: tečaje, okrogle mize, izobraževalna srečanja, itd., se dnevno spiritualno povezuje v svetlobno mrežo celotnega sveta, enosti.

SVET INŠTITUTA

Gašper Kemperle
ustanovitelj,
predsednik sveta

Tina Rutar Leban
ustanoviteljica,
namestnica vodje OE Ljubljana

Nataša Lučovnik
ustanoviteljica,
vodja OE Ljubljana

Marjan Velej
vodja OE Maribor

Ana Štefančič Kričej
vodja OE Kajžica

Vesna Lešnik
predstavnica zaposlenih

Katja Lang
predstavnica zaposlenih

Jaka Lipar
predstavnik zaposlenih

Gregor Pollak
predstavnik staršev