Učenje v toku

Učenje v toku (ang. Flowlearning) je princip, ki ga je razvil Joseph Cornell pri svojem delu z otroki in odraslimi. Temelj pricipa je, da za učenje potrebujemo dovolj energije, ki jo učitelj nato usmeri v osredotočeno spoznavanje nove snovi. Hkrati pa Cornell predlaga, da je za osvojitev snovi potrebna tudi neposredna izkušnja učene snovi in da deljenje svojih izkušenj z ostalim preko pripovedovanja, risanja … krepi vezi v skupini.

Tako si učenci tudi dvigajo raven oz. jakost lastne energije.

VZPOSTAVITEV NAVDUŠUJOČE KLIME

Pri otrocih navdušenje induciramo s kratko fizično aktivnostjo, ki je hkrati zabavna in predstavlja izziv. Tako otrokom dvignemo energijo, ki jo bodo potrebovali za učenje.


Usmeritev energije v pozornost

Po prvem koraku so otroci polni energije, a njihova pozornost je razpršena. Zato njihovo energijo usmerimo in zožimo na učno snov, ki sledi. Na ta način so pri učenju bolj skoncentrirani in bolj dovzetni za snov.


Neposredno izkustvo

Že sami verjetno veste, da si lažje zapomnimo tisto, kar smo prijeli z lastnimi rokami ali videli na lastne oči kot pa tisto, kar smo se naučili iz učbenika. Zato bo naše poučevanje čim bolj izkustveno.


Delitev izkušenj, znanja, čustev, zgodb s sošolci

Znanje, pridobljeno iz prejšnjega koraka, najlažje utrdimo tako, da sošolcu povemo, kaj smo se naučili. Takšen način ponavljanja pokaže, kako dobro razumemo snov in razkrije morebitne luknje v znanju, ki jih lahko nato pokrpamo ali pa jih pokrpa kar sošolec. Zato otrokom na koncu omogočimo, da svoja spoznanja delijo s sošolcem ali v manjši skupini.